KOTANLI: ÜNİVERSİTELERDE TORPİL VE AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Sendikal ayrımcılık hakkaniyete uygun değildir yetkili sendikanın yönetim kurulu üyelerini yüksek okul ve fakülte sekreterliklerine atamak ne kadar etik ve doğru bir uygulamadır? Yetkili sendika diyerek mediko sosyal yemekhanesinin altında yer tahsis etmek diğer sendikaları yok saymak değimlidir? Üniversite çalışanları sadece mevcut sendikanın yönetim kurulu üyelerinden oluşmadığı gibi diğer sendikalardan da personelin olduğu asla göz ardı edilmemeli Numan Kurtulmuş ve Recep Akdağ’ın daha önceki açıklamalarında hiçbir kamu kurumunda sendikal ayrımcılık yapılamayacağı direktiflerini hatırlatarak yapılan atamaların hakkaniyete aykırı ve sendikal ayrımcılık yapılarak gerçekleştiği görülmektedir. Önümüzdeki günlerde Atatürk üniversitesinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavında yetkili sendika yönetimi sınav kitapçıkları dağıtarak bizim üyemiz olursanız şef olursunuz aksi durumda kaybedersiniz gibi söylemler hem üyelerimiz açısından hem de sendikalarımız açısından rektörlükte kayırmacılık mı yapılıyor düşüncesi zihinlerde dolaşmaya başlıyor. Rektörümüz Prof.Dr. Ömer Çomaklı beyin bu hususta bir açıklama yapmasını ve bu tür torpil ve kayırmacılığın Atatürk üniversitesinde olmayacağı hususunda üyelerimize ve sendikalarımıza bir güvence vermesini bekliyor ve diliyoruz. Daha önceki fakülte ve yüksek okul atamaları gözler önündeyken bu güvenceyi sayın rektörümüzden bu defa bekliyor ve istiyoruz umuyor ve diliyoruz ki yetkili sendika ayrımı hasıl olmaz.” “TORPİL VE KAYIRMA İLE ATAMALAR DURDURULSUN” Üniversitelerde çalışan idari personelin de üyesi bulunduğu sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerine torpil, kayırma ve kollama usulüyle fakülte sekreterliği ve diğer boş bulunan kadrolara atama yapıldığını ileri süren DES Genel Başkan Yardımcısı Kotanlı ,”Bu atamalar personel içerisinde huzursuzluk yaşattığı gibi çalışma barışın da bozmaktadır, üyelerimizden bize gelen talepler doğrultusunda Atatürk Üniversitesi’nde son yapılan fakülte sekreterliği atama kararnameleri üniversite içerisinde personeli huzursuz ettiği gibi liyakatin esas alınmadığı sendikal koruma ve kollamanın esas alındığı bir durum sergilenmektedir. Üniversite içerisinde diğer sendikalara üye olan personel içerisinde bu görevleri liyakat la yapacak başka personel yok mu? Bu atamalarda sendikal ayrımcılık yapıldığı gibi diğer sendika üyeleri arasında da infiale yol açmıştır.yetkili sendika dışında diğer sendikalar bu tutum ve davranış neticesinde üye kaybına uğratılmıştır buda Türk Ceza Kanunu Madde 118 e göre suç teşkil etmektedir.” Kotanlı açıklamasında; ayrıca, başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversitelerde çalışan idari personellerin sorun ve talepleriyle ilgili şu konulara da dikkat çekti: “2013 yılından beri üniversitede neden görevde yükselme sınavı açılmadı Fakülte ve yüksekokul sekreterliği, şube müdürlüğü ayniyat saymanlığı, mühendis, tekniker ve VHKİ gibi kadrolara yapılan atamalar inisiyatifle kollamayla yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi atama komisyonu kimlerden oluşmaktadır Yapılan bütün atamalarda yasalar, mevzuat, atama yönetmeliği, yönerge ve hakkaniyeti sağlayıp, öncelikle bilgi liyakat-beceri-kişilik ilkelerine gereken önem verilmiş midir? Yoksa nereli olduğuna, nereye mensup olduğuna bakıp, ona göre mi atama yapılmaktadır? Sekreter ve şube müdürü kadrolarına yapılan atamalarda, yönetimin keyfi atama uygulama sebebi nedir? Sekreter kadrolarına sınavsız atama yaparak, sonrada şube müdürü kadrolarına çekilmesi hukuki, adil ve etik midir? Kurumun huzur ve düzenini, eğitimin kalitesini sağlamak için kesinlikle iyi bir hesap sorma operasyonu yapılması hakkaniyet yönünden kesinlikle şarttır. Acaba vicdanlar rahat mıdırlar? Geçmiş yönetim döneminde yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan yedeklerden 90 puan alan memurlar, şef kadrosuna dahi atanamazlarken torpil ve kollamayla memurları nasıl hiç sınava girmeden sekreterliğe ve sonra da şube müdürü kadrolarına atma yapılıyor anlamakta güçlük çekiyoruz ? Atölyelerde teknisyen olarak çalışan teknik personelleri fakülte sekreteri ve şube müdürü kadrolarına atamak yasal mıdır? Bu şekilde altı yıldır birçok personel atanmıştır. Bunun adil, etik ve vicdani bir izahı var mıdır? Bütün fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri ile başkan ve şube müdürlerinden kaç kişi bilgi, beceri, liyakat ve üstün tecrübeleriyle takdir almaya layıktır, bunları araştırmak üniversitemizin lehine olacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan görevde yükselme sınavında liyakatin torpil ve kayırmacılığın önüne geçeceğini ümit ediyor, Rektörümüzün bu hususta müdahil olmasını bekliyor Hakkı Hak edene teslim edeceğine inancımızı yineliyoruz. Haksızlığa uğrayan liyakatli gariban personel bu haksızlıkları yapanlara haklarını helal etmiyor, bunu sakın unutmayın. Her hizmet sınıfındaki personel, kendi sınıfı ve unvanı alanında yükselerek, asli ve fiili görevini yapması hukuki bir gerekçe olmalıdır” şeklinde konuştu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir