GENEL BAŞKANDAN

Demokrat Eğitimciler Sendikası Ülkemizde  yaşayan  herkesin bilimsel, nitelikli, demokratik ve parasız eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamak, eğitim çalışanlarının mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik sorunlarını çözmek, çalışma şart ve menfaatlerini geliştirmek, öğrenci ve velilerden oluşan diğer eğitim bileşenlerinin hak ve çıkarlarını da korumak, onlara keyfiyeti en yüksek eğitim olanakları sağlamak, başta üyelerinin olmak üzere tüm eğitim bileşenlerinin gücüne dayanarak; Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, demokratikleşme ve eğitim alanındaki milli hedeflerini geliştirerek sonsuza kadar yaşatmaya ve barış dolu Dünya ailesi içerisinde en onurlu ve en müreffeh Türkiye idealine hizmet etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ilkesine tam anlamı ile hakim bir demokratik sistemin gelişmesi için çalışmayı, demokratik sistemi korumayı ve yaşatmayı, bağımsız hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmeyi, bireylerin huzuru için gerekli, temiz çevre temiz toplum, dürüst yönetim ve bilinçli toplum gibi öğeleri bilimsel ve demokratik anlayışla işleyip Türkiyeyi özenilen bir ülke haline getirmeyi, Türk ulusunun demokrasiye, insan haklarına olan inancını geliştirmeyi, Türkiyenin ekonomik kaynaklarını, hakkaniyetli, adil ve eşitlikçi bir çerçeve içinde büyütmeyi ve ulaşılacak yüksek refah düzeyinin bireylere dengeli dağılımını sağlamayı, Türkiyenin en ileri ülke olarak yer almasını, Anayasal kuruluşlar başta olmak üzere; eğitim kurumlarının, ticari sektörün, sendikaların, basın, teknoloji ve diğer kuruluşların demokratik, yenilikçi bir anlayışla; andığımız büyük Türkiye İdealine en iyi şekilde hizmet eder hale gelmesini isteyen bir sendikadır.

Sendikamız  ideolojik sendikacılığa karşı, bağımsız, bağlantısız olarak sendikal  hareketini devam ettirmektedir. Ülkemizin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler arasında yer alması için çalışmalarını sürdürmektedir.

DES’in hedefi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 2023’te, bugünkünden çok farklı, çok daha kalkınmış, barış ve refah dolu bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmuş bir Türkiye’dir.