MEMURLAR ANITPARK’TAN HAYKIRDI

MEMURLAR ANITPARK’TAN HAYKIRDI: “TOPLU SÖZLEŞMEYİ DE % 1’LİK SENDİKAL KOTA HUKUKSUZLUĞUNU DA TANIMIYORUZ!”

SENDİKAL TEKELLEŞMEYE HAYIR! DEMOKRATİK HAKKIMIZ OLAN SENDİKALAR ENGELLENMEMELİ!

% 1 DAYATMASI SENDİKASIZ MEMURLARA VE SENDİKALARA ÜYE OLAMAYANLARA CEZA MI?

Kamuda, işçiler ve kadrolular dahil 4 milyon 834 bin 208 çalışan bulunmaktadır. Toplam memur sayısı 2 milyon 658 bin 555, toplam sendikalı memur sayısı 1 milyon 718 bin 984 kişidir. Kamuda 939 bin 571 sendikasız memur bulunmaktadır.

Üç konfederasyon dışında örgütlü bulunan konfederasyonların 97 bin 605 üyesi bulunurken bağımsız sendikaların ise 54 bin 819 üyesi bulunmaktadır. Yüzde 1 barajının altında kalan 56 bin 335 örgütlü kamu çalışanları vardır. Bağımsız ve diğer konfederasyonların toplam üyesi 152 bin 425 kişidir.

Yüzde 1 barajı nedeniyle toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak kamu çalışanlarının sayısı 2 milyon 800 binin üzerine çıkmıştır.

Sendika iş kollarına getirilen %1 üye sayısı şartıyla sendika üyesi olamayan Cumhurbaşkanlığı, MİT mensupları, yargı mensupları, asker, polis, gardiyan, memur emeklileri vb. 4 milyonun üzerindeki kamu çalışanı sendika aidatı adı altında yapılan 400 TL ödemeden yararlanamayacaktır. Eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil eden bu sözleşmenin adı ayrımcılıktır, ötekileştirmektir, memurun çalışma barışını baltalamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Tekelleşmedir.

Buradan bu meydandan kamu işveren temsilcisini, hükümeti uyarıyorum!

Bu anti demokratik olan yüzde 1 barajını ortadan kaldırın bu adım yanlış atılmış bir adımdır. Bu adım, demokrasiyi baltalamaktan, STK’ları bitirmekten başka işe yaramayacaktır.

Size bu aklı kim veriyor ise Türkiye’yi bu yasaklayıcı mantığın esiri etmeyin. Bakın burada her renkten her anlayıştan sendikalar var, bunlar bağımsız sendikacılığı istiyor, bunlar köle olmayı değil, özgürce hak savunuculuğu yapmak istiyorlar. Gerçek olan şu ki, yüzde 1 barajı sendikalara değil, sendikalı olan üyelerinin iradesine vurulmak istenen bir darbedir.

ÜÇ KAFADAR SENDİKAYA MAHKÛM DEĞİLİZ

Üç kafadar sendikaya mecbur bırakılmak istemeyenlerin haykırışıdır bugün bizleri buraya getiren. Bizler haklıyız, kazanacağız!

Yüzde 1 barajı hukuksuzluğunun getirilmesi zorunluluğu yetkili sendika ve yeni ortaklarının çaresizliğidir, iflasıdır. 52 taleple masaya oturup 0 (sıfır) kazançla kalkan bu etkisizler mangasının son kullanma tarihi gelmiştir. Bu dakikadan sonra bunlar memura bir şey kazandırmayacağı gibi memuru her geçen gün daha fazla yoksulluğa ve sefalete sürükledikleri ortadadır.

Kamu çalışanlarının alım gücünü artırmayan, sahadaki gerçek enflasyon altında ezdiren, kayıplarımızın karşılanmadığı ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engele karşı Kamu Konfederasyonları ve Sendikaları Platformu olarak bir araya geliyor,

Ve diyoruz ki;

% 1’lik kotadan Kamu-Sen memnun görünmekte, KESK sessiz kalmaktadır. Ancak, bu kota % 1’in üzerine çıktığı zaman onların memnuniyeti ve sessizliği ise unutulmayacaktır.”

Konuşmasında memurların taleplerini de sıralayan Mehmet Balık konuşmasını şöyle tamamladı:

“Anayasa’nın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsız tüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Grev hakkı Anayasal güvenceye alınmalıdır.

Sendikaların kuruluş ve işleyişini uluslararası sözleşmelere göre düzenleyen ve yasalarla belirlenen asgari şartların üzerinde, çalışanlar lehinde düzenlemeler yapılmasına olanak sağlayacak Toplu Sözleşme sistemini tanımlayan bir sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası çıkarılmalıdır.

Sendika yönetici ve temsilcilerine güvence verilmeli sendikal ayrımcılığa yaptırım uygulanmalıdır.

Toplu sözleşme yetkisinin tespitinde sendikaların temsil gücünün yanı sıra kamu otoritesi karşısındaki bağımsızlığı da bir ön koşul olmalıdır.

Anıt Park’ta yükselen bu kararlı iradenin sesi sendikal kazanımlardan asla geri adım atmayacaktır.

Mücadele edeceğiz ve başaracağız.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir