“MEB’in yeni atama yönetmeliği de yetersiz”

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, son günlerde gündemi meşgul eden Yeni Atama Yönetmeliğinin yönetici adaylarında hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, yetkililerin torpil, iltimas ve adam kayırmacılığına ne zaman son vereceklerini söyledi.

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü ve 900 bin öğretmenin görev yaptığı ülkemizde eğitim sistemimizin sorunlarının kat kat büyüyüp kangrenleştiğini, bunların üzerine suni sorunlar eklenmesi ile Türk Eğitim Sistemi’nin hantallığa, statükoya sürüklendiğini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal; “İletişim bilgi ve hayatın ışık hızıyla aktığı bu çağda bir vizyona, entelektüel bir kişiliğe sahip olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaklaşımları, gayretleri takdire şayan olmakla birlikte, yerelde ve genelde basiretsiz, bilgisiz tecrübesiz bürokratlar sebebi ile eğitimde güçlü, çağdaş, insan kaynaklı, eşitlikçi, adaletli bir eğitim sistemine ulaşılamamaktadır. Geçtiğimiz günlerde çıkarılan 12 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetici Atama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle yönetici atamalarında yüzde 80 yazılı sınav, yüzde 20 de sözlü sınav puanı getirilerek, olumlu bir yaklaşım içerisine girilmiş; fakat yeterli olmamıştır” diye konuştu.

Yapılacak yazılı sınavda 100 puan alan bir yönetici adayının sözlü sınavda 60 puanın altında alması ile başarısız sayılacağını, bunun da bir çok istismara neden olacağını belirten Topal; bu yanlıştan bir an önce dönülmesinin şart olduğunu kaydetti.Topal; “Yönetici atamalarında siyasetin ve yetkili sendikanın önemli rol oynadığını bunun da hakkaniyetli bir seçim olmadığını görmekteyiz. Liyakat ve bilimsel kriterlerin bertaraf edildiği bu ortamda ülkenin lokomotifi olan eğitim sisteminin nasıl düzlüğe çıkaracağız. Onursuz bir yarış sistemi içinde bocalayan öğrencileri birbirleri ile rekabet eden değil, sosyal ve duygusal anlamda kendini geliştiren kaliteli, eşitlikçi, demokratik, bilimsel, özünü kaybetmemiş bir eğitim sistemine nasıl ulaştıracağız. Hakkaniyetsiz torpil ve istismara meftun bu atama sistemi ile ortak sorunlarımızın olduğu, fakat ortak paydaya muhtaç olduğumuz bu uzun süreçte 2023 Türkiye’sine nasıl ulaşacağız” dedi.

Büyük umutlarla göreve gelen, toplumun her kesimi tarafından sempati ile karşılanan Milli Eğitim Bakanı’na olan güvenin halen devam ettiğini, liyakat konusunda Barkan’ın halen kararlı olduğuna inandıklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal; ‘’Milli Eğitim bürokratlarının sorunun çözümü noktasında çare arama değil de, siyaset ile iştigal ve mevcut sendika ile işbirliği içerisinde ‘’Kimi, nereye, nasıl atarız, anlayışı ile hareket etmeleridir.” diyerek; bunun da yereldeki eğitim sorunlarının gitgide büyümesine neden olduğunu, 2023 Vizyon Belge’sinin içinin doldurulamadığını, iyi niyetle yapılan hizmetlerin bilinçsiz yöneticiler tarafından bertaraf edildiğini, eğitim sistemimizdeki iyileştirmelerin sekteye uğratıldığını belirtti.”Zincirin gücü zayıf halkası kadardır” anlayışından hareketle İnternet, akıllı tahta ve tabletlerle donattığımız okullarımızda sevgisizlik, güvensizlik, adaletsizlik, ayrımcılık ve fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılamadığını vurgulan Topal, Bakan Selçuk’un somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Topal; okyanusta olduğumuzu söyleyen bizi akvaryuma hapseden, doğruyu söylemeye çalışan; fakat doğru adına pek fazla bir şey yapmayan mili eğitimdeki hantal yapının yerine Milli Eğitim Bakanı’nın; 2023 vizyon belgesini gerçeğe dönüştürecek, liyakatli eğitimcilere ihtiyaç duyduğunu, bunun için de yönetici atamalarında mülakat puanının kaldırılmasının şart olduğunu, sorunların çözümü noktasında engel değil de katkı sahibi olacaklarını sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir