BIYIK YÜZÜNDEN YÜKSEKOVA, ŞIRNAK VE AĞRI’YA YAPILAN SÜRGÜNLERİ KINIYORUZ !

ÇÖZÜLMEZSE 2018 YILI BU AYIPLA ANILIR: BIYIK YÜZÜNDEN YÜKSEKOVA, ŞIRNAK VE AĞRI’YA SÜRGÜN

Ulaştırma ve Havacılık Kamu Çalışanları Sendikasının Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptıkları sendikal eylemden dolayı kılık-kıyafet tamimine aykırı davrandıkları gerekçesiyle (bıyık bırakarak) önce üç ay açığa alınmaları, daha sonra ise Hakkari, Şırnak ve Ağrı illerine tayin edilmeleri ile ilgili olarak uygulamanın 2018 yılının ayıbı olarak anılacağını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak ÇELEBİ “Çalışma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı yapılan haksız, hukuksuz, antidemokratik uygulamayı yıl bitmeden çözmelidir.” dedi.

 Yaptıkları sendikal eylemden dolayı önce 3 ay açığa alınan daha sonra göreve iade edildikleri gün Yüksekova, Şırnak ve Ağrı havalimanlarına tayin edilen Ulaştırma ve Havacılık Kamu Çalışanları Sendikasının Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan haksızlığı kınadıklarını belirten Çelebi, başta Anayasaya ve 4688  Sayılı Sendikalar Kanununa olmak üzere hem Ulusal hem de Uluslararası kanunların çiğnenerek yapılan atamaların ivedilikle durdurulması ve keyfi davranan bürokratların cezalandırılmasının Çalışma ve Ulaştırma Bakanlarının boynunun borcu olduğunu söyledi.

 Çelebi, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023, 2053 hedeflerine kılla, tüyle uğraşan; 80 darbesinin zihniyetiyle çalışan bürokratlarla ulaşılmasının mümkün olmadığını belirtti. Dünya uzaya insan göndermeyle uğraşırken, Ulaştırma Bakanlığımızda boş durmuyor Hakkari’ye, Şırnak’a memurlarını gönderiyor. Yapılan uygulama Ülkemizde yeni yeni yerleşen insan hak ve özgürlükleri kapsamında yapılan ve yasak olup olmadığı bile belli olmayan bir konuda tamamen keyfi uygulamalarla önce üç ay açığa alınarak sonra yurdun en ücra köşelerine sürgün olarak gönderilmesi Yeni Türkiye’ye yakışmamaktadır.

 Birkaç bürokratın orantısız cezalarla sendikal eylemleri, insan hak ve özgürlüklerin, Anayasal hakkın kullanılmasının engellenmesinden daha vahimi bıyık yüzünden yurdun dört bir yanına sürülen sendikacılara başta yetkili sendika olmak üzere diğer memur sendikalarının sessiz kalmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir