ANDIMIZ BİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMELİ

Öğrencilerimizi aynı ülkü ve değerler doğrultusunda birleştirmek için 1933-2013 tarihleri arasında okutulan, 2013 yılında kaldırılan ve Danıştay’ın iptal kararını bozmasıyla tekrar gündeme gelen “Öğrenci Andının” (Andımız) okullarda yeniden okutulması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak ÇELEBİ konunun günlük siyasete alet edilemeyecek kadar önemli olduğunu; konunun mutlaka sosyolog, pedagog, psikolog ve eğitimciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çelebi, “Milli birlik ve beraberliği sağlamak, güçlendirmek amacıyla uygulamaya konan Andımızın birleşme yerine toplumumuzda ayrışmaya neden olması son derece üzücüdür. Tartışmaların sona ermesi için Andımız tarafsız, yetkin uzmanlar tarafından Milli Eğitimin Temel İlkeleri doğrultusunda sosyolojik, psikolojik, pedagojik açıdan etraflıca değerlendirilmelidir. Gerekirse diğer ülkelerdeki uygulamalara da bakılmalıdır. Gerek Anayasamızın 66. Maddesinde “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” Gerekse Cumhurbaşkanımızın Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kullandığı “Tek vatan, Tek devlet, Tek millet, Tek bayrak” sözlerinden de anlaşılacağı üzere Türk kelimesi etnik bir kimlikten daha çok Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesi kapsayan bir ifade olduğunu belirten Çelebi, bu yüzden metinde ki Türk kelimesi etnik kimlik temelli tartışmalardan uzak tutulmalıdır. Çelebi, Gözardı edilmemesi gereken diğer bir konu ise olayın hukuki boyutu olduğunu söyledi. Hukukun üstünlüğünün sıkça tartışıldığı bu aralar mahkemelik bir olayı ya siyaseten çözeceğiz ya da hukukun üstünlüğüne saygı duyacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir