Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun

       

DES: ÖĞRETMENLERİN KIDEMİ ARTTIKÇA MOTİVASYONLARI

AZALIYOR

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü
dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarken, “Milli Eğitime
Genel Bakış” adlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Çelebi, “Öğretmenlerimizin kıdemi artarken, mesleğe
duydukları sevgi ve heyecen azalmaktadır” diye konuştu.
Sendikamızın Malatya temsilciliği ve İnönü Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı Milli Eğitime Genel
Bakış adlı araştırma ile ülke genelini de kapsayacak sonuçlar elde edilirken öğretmenlik mesleği ile ilgili
olarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
MESLEĞİN İTİBAR KAYBI EN ÖNEMLİ SORUN!
Eğitimcilerimizde motivasyon eksikliği, tükenmişlik duygusu ve mesleki itibar yoksunluğu gibi
unsurlardan yakındıklarına şahit olduk.15 yılını aşmış öğretmenlerin çalışma hususunda belirgin bir
isteksizlik hali gözlemlendi. Öğretmenlik mesleğinin son dönemlerde ciddi anlamda itibar kaybının
olduğunu, bunun ise mesleklerine bakış açılarında negatif etkilendikleri görüldü.
MÜFREDAT YETERSİZ, UZAKTAN EĞİTİME UYGUN DEĞİL
Mesleki tecrübesi yüksek olan eğitimcilerimiz (20yıl ve daha fazla)Programların güncel hayattan kopuk,
temel beceriler kazandırmada yetersiz, meslek edindirme konusunda eksik olduğunu
söylediler.Eğitimcilerin salgın süreci boyunca sanal ortamda uyguladıkları eğitim faaliyetlerinde önemli
sorunlarla karşılaştıklarını tespit ettik. Bu sorunların kaynağında dijital eğitime uygun ders müfredatların
yetersizliğinin etken olduğunu gördük. Bu bağlamda ders müfredatlarının dijitalleşme sürecine
uyarlanması, bu alanlarda ilgili becerileri içeren yeni ders müfredatlarının gerektiği görüldü..
KLASİK TEFTİŞ GELİŞTİRMİYOR
Teftiş ve denetimsel rehberlikte eğitimcilerimizin mevcut uygulamalara olumsuz bir bakış açısına
sahipler. Öğretmenler teftişin israfına neden olduğunu ve kendileri üzerinde gereksiz bir stres
oluşturmaktadır.
ÖĞRETMENLER SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILMIYOR,
KATILAMIYOR!
Eğitimcilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını düşük. Maaşlarının alım gücünü zorladığından
yakınan öğretmenler gezi ve sportif faaliyetlere, sinema, tiyatro ve sanatsal aktivitelere yeterince
katılamadıklarını söylediler. Özellikle haneye tek maaş giren eğitimciler daha çok zorlanıyor.
Eğitimcilerden bazısı öğretmenlik dışında ek işler yaptığını ailelerini daha rahat
yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söylediler.
SENDİKALAR YETERSİZ BULUNURKEN EK GELİR VASITASI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Sendikal faaliyetlerin özellikle ekonomik taleplerin dillendirilmesi ve gerçekleştirilmesi hususunda
yetersiz kaldıkları bunun yerine ideolojik aidiyetlerini öne çıkardıkları ve bunun nihayetinde eğitimcilere
bu durumun fayda getirmediğini vurguladılar. Anketimize katılan sendikalı eğitimcilerin çoğu sendika
aidatlarını alabilmek için üye olduklarını bu bağlamda sendikaları bir hak arama mekanizmasından ziyade
bir ek gelir vasıtası olarak gördüklerini belirttiler.
ONLİNE HİZMETİÇİ EĞİTİMLER DAHA FAYDALI
Faaliyetlerde görevlendirilen eğitimcilerin alan uzmanlarından oluşmasını isteyen eğitimciler, öğretmen
ve yöneticilerden seçilen eğitimcilerin konunun tüm detaylarına hâkim olmadan konuyu anlatması hizmet
içi faaliyetlerdeki etkinliğin verimini düşürmekte olduğunu söylediler.
Online yapılan hizmet içi faaliyetler çoğunlukla uzmanlar tarafından yapılması nedeniyle olumlu
bulunmuş, yüz yüze yapılan eğitimler ise yukarıda bahsedilen etkenler dolayısıyla verimli olmadığına
tanıklık ettik.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Olarak Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir